1. Skip to Menu
  2. Skip to Content
  3. Skip to Footer

اتوماسیون تورهای گردشگری

يکي از خدماتي که اينترنت مي تواند به شرکت هاي توريستي و مشتريانش است سفارشات لحظه اي به همراه پرداخت الکترونيک بهاي تور و سفر است. اين مزيتي براي شرکت ها نيز محسوب مي شود هرچه مراجعات حضوري به شرکت کم شود نيروي کمي از شرکت به هدر مي رود. در ضمن تعداد زيادي از مراجعات براي کسب اطلاعاتي در مورد تورهاست که به راحتي مي توان اين سري از اطلاعات را از طريق وب در اختيار مشتريان قرار داد.

برخی از قابلیتهای سامانه مديريت تورهاي گردشگري نياسان (سمت گرد)

  • ايجاد تعداد زيادي تور و ويرايش آن ها
  • تخصيص تاريخ ظرفيت براي هر تاريخ به تعداد زياد
  • تعيين تعداد زيادي قوانين قيمت دهي براي هر تور
  • امکان ثبت نام در هر تور به چهار روش متفاوت
  • نمايش اطلاعات ثبت نامي هر تور به مدير سيستم و کانترهاي مربوطه
  • ايجاد فاکتور به سه روش مختلف
  • انواع گزارشات
  • مشخصات فني سامانه مديريت تورهاي گردشگري نياسان

عضویت در خبرنامه

ورود اعضا