1. Skip to Menu
 2. Skip to Content
 3. Skip to Footer

طراحی وبسایت و پورتال های سازمانی

نخستین گام در جهت ورود به بازار تجارت الکترونیک، طراحی سایت و ایجاد یک پایگاه اینترنتی انحصاری است که معرف حضور شما در این عرصه به سایرین می باشد.

مزایای استفاده از وبسایت

ادامه مطلب...

مدیریت پروژه

شرکت پویااندیش نیاسان، با استفاده از تجربه و دانش کارشناسان، برمبنای PMBOK اقدام به طراحی و پیاده سازی ابزار مفید و اختصاصی برای مدیریت و کنترل پروژه ها نموده است.
پروژه های بزرگ و متوسط زیادی در ایران به علت کمبودهای اطلاعاتی

ادامه مطلب...

مدیریت کنگره و همایش

نرم افزار مدیریت کنگره و همایش برگزار کنندگان همایش ها همیشه دغدغه تعامل با شرکت کنندگان، ارائه دهندگان و مدعوین را دارند. هرچه بهتر برگزار کردن همایش ها در گرو داشتن اطلاعات کافی از این سه گروه از افراد است و این که هر فرد از برگزارکنندگان فرآیندهای کاری خود را به نحو احسن انجام دهند. در پایان همایش هم معمولا مدیران گزارشاتی می خواهند تا برآورد کنند که آیا به اهداف تعیین شده از برگزاری همایش یا کنگره رسیده اند؟

مدیریت نشریه الکترونیکی

نشریات علمی چنانچه در زمان مناسب به دست دانشمندان و دانشجویان نرسد اعتبار خود را از دست می دهد. اینترنت بهترین و سریعترین ابزار انتقال اطلاعات است.نرم افزار حاضر این امکان را برای شما فراهم می آورد.

 سامانه‌ی مديريت الکترونيک نشريه‌ دارای سه بخش اصلی پايگاه وب سایت نشريه، مديريت دريافت و رهگيری مقالات و داوری الکترونيک مقالات است. ابزارهای قدرتمند مديريت محتوا امکان ايجاد و به‌روز رسانی وبسایت نشريه را فراهم می‌کنند. بخش مديريت مقالات با ابزارهايی برای انتشار الکترونيک نشريه امکان انتشار مقاله به صورت الکترونیک و نمایه شدن را فراهم می کند. و بخش داوری الکترونيک امکان بررسی مقالات بر پايه‌ی روش‌های نوین داوری علمی و فنی مقالات را فراهم می‌کند. نرم افزار مدیریت نشریه نیاسان کلیه مراحل دریافت، داوری و انتشار مقاله را به صورت تجمیعی و کاملاً مکانیزه در اختیار مدیران نشریه قرار می دهد.

 برخی از قابلیت های مهم نرم افزار مدیریت نشریه الکترونیک

 کلیه قابلیت های نرم افزار بر اساس آخرین استانداردهای تولید، داوری و نشر مقالات الکترونیک تهیه شده است که در ادامه برخی از مهم ترین قابلیت های اساسی نرم افزار معرفی می گردد.

 زیر سسیستم دريافت و رهگيری مقالات

 • دريافتمقالهازکاربرانبهطوربسیارراحتوکاربرپسند و امکان ذخیره مرحله به مرحله و تکمیل مقاله به صورت گروهی.
 • ·ثبتخودکارهمهیرويدادهایمرتبطبامقالاتوايجادپروندهیالکترونيککاملبرایهرمقاله.
 • ·قابليترهگيریکاملوضعيتمقالهتوسطکاربرانازصفحهیشخصی هر یک از نویسندگان.
 • امکاناضافهکردنفايلضميمهبهپروندهیمقالاتازطرفمديربرنامهياارسالکنندهیمقاله. ارسال فایلهای مختلف تصاویر، جداول و اصل مقاله و افزودن cover letter الکترونیکی.
 • امکاناصلاحمقالاتوويرايشمجددمقالهپسازاعلامنظرداور.
 • ذخيرهکردنهمهیفايلهایاصلیواصلاحی و نگهداری سابقه تغییرات.
 • امکانارسالپيامکبرایکاربران،داوران،نويسندگانوگروههایطبقهبندیشدهافراد.
 • ارسالخودکارهمهیتغييراتمقالاتبهپستالکترونيکنویسندگان.
 • ·امکاندريافتپاسخ به داوروفايلهایضميمهازنويسندگان.
 • امکان تعیین داور پیشنهادی

داوری الکترونيک

 • قابليت داوری الکترونيک مقالات.
 • قابليت طراحی انواع فرم‌های سفارشی داوری‌ و مجاب کردن داور به تکمیل فرم داوری مربوطه.
 • امکان نمايش تعداد دفعات ارسال هر مقاله به داوران، ارسال نامه‌ی پيگيری و گزارشگيری جامع داوری.
 • قابليت تغيير متن نامه‌های ارسالی و تنظيم انواع متون و گزينه‌های صفحات مديران، سردبير، و داوران.
 • امکان تنظيم مشاهده يا عدم مشاهده فايل‌های ضميمه يا فايل دارای نام نويسنده توسط داوران ‏در بخش داوری.
 • امکان پذیرفتن و یا رد داوری مقاله و نشریه.
 • امکان ارسال پرونده‌ی مقالات و نامه‌ی ويژه برای داور مرجع.
 • امکان تغییر داور مرجع در هر زمان از فرآیند داوری.
 • امکان ارسال غير مستقيم نتايج داوری به نگارندگان.
 • امکان تنظيم مهلت داوری برای ارسال نامه‌‌ی پيگيری و در نهايت کنسل کردن داوری.

مديريت و انتشار مقالات

 • قابليت انتشار برخط شماره‌های جديد با بارگذاری پرونده‌های PDF  يا HTML متن کامل مقالات.
 • امکان انتشار چکيده‌ی مقالات به صورت مجزا از مقاله‌ی اصلی و تهيه‌ی انواع خروجی XML از اطلاعات اصلی مقالات.
 • آرشيوسازی خودکار شماره‌های پيشين مجلات.
 • قابليت نمايش تعداد مراجعه به چکيده و متن کامل مقالات به صورت تفکيکی.
 • موتور جستجوی ساده (Quick Search) و جستجوی پیشرفته (Advanced search)فرايند دريافت و بررسی مقالات

اتوماسیون تورهای گردشگری

با گسترش فرهنگ سفر در بين مردم، صنعت توريسم به رونق چشم گيري رسيده است. اما خدماتي که تجارت الکترونيک و اينترنت براي مردم فراهم کرده است بيش از پيش انتظارات مردم را براي کم کردن مراجعات حضوري به مراکز خريد و انجام سفارشات را بالا برده و امروزه مردم بيشتر ترجيح مي دهند در منزل يا سرکار خود و از پشت کامپيوترهاي شخصي شان اقدام به خريد نمايند.

ادامه مطلب...

عضویت در خبرنامه

ورود اعضا